Välkommen till

Sandviks Plast AB
ProdukterKontakta oss
Sandviks Plast AB
N

Kvalitet

Produkterna strängsprutas i mjuk- och hårdplast av omsorgsfullt utvalda material hos oss lokalt, vilket gör att vi kan hålla hög kvalitet på alla produkter som lämnar tillverkningen. Vi arbetar med att bygga upp ett kvalitetssystem och det utgår ifrån standarden ISO 9001-2008.
N

Skräddarsytt

Vi har verktyg för ca 2000 olika profiler. Egna och våra kunders. Vi kundanpassar industriprofiler för golv- och väggbranschen, bygg, tillverkningsindustrin, reklam, idrott osv.

Vi kan erbjuda kundanpassade färger ifrån vårat färglabb.

N

Miljö & Hållbarhet

Vi driver utvecklingen i en miljömässigt hållbar riktning med ett val av rätt material för varje produkt. Vi vill i samarbete med kunden arbeta med långsiktiga lösningar genom utveckling och teknisk innovation.

Läs mer »

Miljöarbetet
2018-2025

Sandviks Plast har varit miljöcertifierade enligt ISO 14001 i över 20 år och hållbarhetsarbetet går som en röd tråd genom hela verksamheten. Vårt stora miljömål under de närmaste 7 åren handlar om att minska de fossila koldioxidutsläppen kopplat till råvaror samt transporter. Detta kommer att ske stegvis genom exempelvis användning av förnyelsebara råvaror, ökad återvinning av material samt större miljökrav på våra leverantörer.